History: 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 | Video | Previous winners | Contacts
Russian version 
Lord Novgorod - Ultimate Frisbee Tournament
ФСК НовГУ Lord Novgorod - Ultimate Frisbee Tournament

2008 » Statistics » Open division » Flaing Steps » YUPiter 2

Time Score Scored Assist
1:0YAn Podol'skiy (21) Aleksandr Sergeev (23) 
2:0Andrey Voronkov (13) Nikolay Isaykin (20) 
3:0Al'bert Stoyakov (22) Pavel Kiselev (3) 
4:0Aleksandr Anisimov (11) YUra Rovda (4) 
5:0Sergey Filippov (10) YUra Rovda (4) 
6:0Pavel Kiselev (3) Kirill Kovalishin (12) 
7:0Aleksandr Sergeev (23) YUra Rovda (4) 
8:0Nikolay Isaykin (20) Aleksey ZHebel' (8) 
9:0Al'bert Stoyakov (22) Pavel Kiselev (3) 
10:0Aleksandr Anisimov (11) Kirill Kovalishin (12) 
11:0Sergey Filippov (10) YAn Podol'skiy (21)